Knowledge Center

Wskaźnik Nexus

Kluczowym etapem przy obliczaniu wartości ulgi IP Box jest określenie poziomu wskaźnika NEXUS.Wskaźnik NEXUS jest mnożnikiem korekcyjnym, każdorazowo wyliczanym w oparciu o poniesione koszty związane

Lire plus

Etapy kalkulacji ulgi IP Box

Proces kalkulacji ulgi IP Box można podzielić na 3 etapy: 1. Obliczenie dochodu z praw własności intelektualnej W tym celu należy obliczyć wysokość dochodu, który

Lire plus

Kwalifikowane IP

Z ulgi IP Box może skorzystać przedsiębiorstwo, które wytworzyło, rozwinęło lub ulepszyło w ramach prowadzonej przez siebie działalności B+R następujące rodzaje praw własności intelektualnej: Patent

Lire plus

Koszty kwalifikowane

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R? Wynagrodzenie personelu B+R Koszty nabycia urządzeń, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R Koszty odpłatnego korzystania

Lire plus

Studium przypadku

Przedstawiamy studium przypadku firmy, która w 2022 r. na działalność badawczo – rozwojową przeznaczyła 5 mln zł. Dzięki zastosowaniu ulgi B+R, kwota podatku dochodowego została

Lire plus