Studium przypadku

Przedstawiamy studium przypadku firmy, która w 2022 r. na działalność badawczo – rozwojową przeznaczyła 5 mln zł.

Dzięki zastosowaniu ulgi B+R, kwota podatku dochodowego została obniżona aż o 1 520 000 PLN.

PozycjaWartość bez ulgi B+R [PLN]Wartość z ulgą B+R [PLN]
Koszty personelu B+R (200% odliczenia)3 000 000,003 000 000,00
Pozostałe koszty B+R (100% odliczenia)2 000 000,002 000 000,00
Podstawa opodatkowania10 000 000,0010 000 000,00
Odliczenie kosztów kwalifikowanych B+R (200% i 100%)Brak8 000 000,00
Podstawa opodatkowania po odliczeniu ulgi B+R10 000 000,002 000 000,00
Stawka podatku19%19%
Podatek należny1 900 000,00380 000,00
Różnica w opodatkowaniu / korzyści:1 520 000,00

Share This Post

Baromètre 2022 de la DRI

Premier baromètre européen de la DRI, ce document vous informe sur les raisons de son succès en Europe et les secteurs concernés.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Wskaźnik Nexus

Kluczowym etapem przy obliczaniu wartości ulgi IP Box jest określenie poziomu wskaźnika NEXUS.Wskaźnik NEXUS jest mnożnikiem korekcyjnym, każdorazowo wyliczanym w oparciu o poniesione koszty związane

Czytaj dalej

Kwalifikowane IP

Z ulgi IP Box może skorzystać przedsiębiorstwo, które wytworzyło, rozwinęło lub ulepszyło w ramach prowadzonej przez siebie działalności B+R następujące rodzaje praw własności intelektualnej: Patent

Czytaj dalej