Etapy kalkulacji ulgi IP Box

Proces kalkulacji ulgi IP Box można podzielić na 3 etapy:

1. Obliczenie dochodu z praw własności intelektualnej

W tym celu należy obliczyć wysokość dochodu, który osiągnięto z każdego z posiadanych kwalifikowanych praw IP.

Dochody mogą pochodzić z: 

  • opłat lub należności z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności (np. licencja na wytworzony przez przedsiębiorstwo program komputerowy);
  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (np. ze zbycia patentu);
  • prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi (np. dochód z patentu uwzględnionego w cenie);
  • odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

2. Obliczenie kwalifikowanego dochodu z praw własności intelektualnej

Na tym etapie należy skalkulować poziom wskaźnika NEXUS, a następnie pomnożyć przez niego dochody z kwalifikowanych IP.

Wskaźnik NEXUS jest mnożnikiem korekcyjnym, każdorazowo wyliczanym w oparciu o poniesione koszty związane z kwalifikowanym prawem IP.

3. Ustalenie poziomu ulgi IP Box

Do wyliczenia podstawy opodatkowania należy zsumować wszystkie kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw. Następnie należy przemnożyć tą wartość przez preferencyjną stawkę podatku dochodowego IP Box wynoszącą 5%.

Share This Post

Baromètre 2022 de la DRI

Premier baromètre européen de la DRI, ce document vous informe sur les raisons de son succès en Europe et les secteurs concernés.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Wskaźnik Nexus

Kluczowym etapem przy obliczaniu wartości ulgi IP Box jest określenie poziomu wskaźnika NEXUS.Wskaźnik NEXUS jest mnożnikiem korekcyjnym, każdorazowo wyliczanym w oparciu o poniesione koszty związane

Czytaj dalej

Kwalifikowane IP

Z ulgi IP Box może skorzystać przedsiębiorstwo, które wytworzyło, rozwinęło lub ulepszyło w ramach prowadzonej przez siebie działalności B+R następujące rodzaje praw własności intelektualnej: Patent

Czytaj dalej