Ulga na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R)

« Przy 1 mln zł kosztów poniesionych na działalność B+R, rozwój produktów lub optymalizację procesów, firma może zaoszczędzić na podatku dochodowym do 380 tys. zł. »

W 2016 r. Polska wprowadziła ulgę na działalność badawczo-rozwojową.

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności ponoszą wydatki na badania i rozwój, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga na badania i rozwój umożliwia kilkukrotne odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych).

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R (bez względu na wielkość) mogą skorzystać z odliczenia w wysokości do 200% kosztów kwalifikowanych.

Zapewniamy kompleksowe i bezpieczne wdrożenie ulgi B+R

Mapujemy procesy B+R i identyfikujemy koszty kwalifikowane

Przygotowujemy raporty wdrożeniowe oraz dajemy rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych i polityce rachunkowej

Zabezpieczamy prawo do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej

Przygotowujemy formularz CIT/PIT BR

Kompleksowo wspieramy w przypadku czynności sprawdzających, ewentualnych kontroli i audytów podatkowych związanych z zastosowaniem ulgi

Oblicz swoje oszczędności

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, MoneyOak oferuje Ci możliwość bezpłatnego potwierdzenia kwalifikowalności kosztów oraz oszacowania poziomu oszczędności dla Twojej firmy.

Artykuły powiązane

Koszty kwalifikowane

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R? Wynagrodzenie personelu B+R Koszty nabycia urządzeń, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R Koszty odpłatnego korzystania

Czytaj dalej

Studium przypadku

Przedstawiamy studium przypadku firmy, która w 2022 r. na działalność badawczo – rozwojową przeznaczyła 5 mln zł. Dzięki zastosowaniu ulgi B+R, kwota podatku dochodowego została

Czytaj dalej

Oblicz swoje oszczędności

Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, MoneyOak oferuje Ci możliwość bezpłatnego oszacowania poziomu oszczędności dla Twojej firmy.