Koszty kwalifikowane

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R?

  • Wynagrodzenie personelu B+R
  • Koszty nabycia urządzeń, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
  • Koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
  • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
  • Koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej (patentu, wzoru użytkowego i przemysłowego)
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne

Share This Post

Baromètre 2022 de la DRI

Premier baromètre européen de la DRI, ce document vous informe sur les raisons de son succès en Europe et les secteurs concernés.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Wskaźnik Nexus

Kluczowym etapem przy obliczaniu wartości ulgi IP Box jest określenie poziomu wskaźnika NEXUS.Wskaźnik NEXUS jest mnożnikiem korekcyjnym, każdorazowo wyliczanym w oparciu o poniesione koszty związane

Czytaj dalej

Kwalifikowane IP

Z ulgi IP Box może skorzystać przedsiębiorstwo, które wytworzyło, rozwinęło lub ulepszyło w ramach prowadzonej przez siebie działalności B+R następujące rodzaje praw własności intelektualnej: Patent

Czytaj dalej