Ulga na innowacyjnych pracowników

Jeśli w danym roku podatkowym Twoja firma poniosła stratę lub wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R, wciąż możesz osiągnąć z tego tytułu benefity.

Do kogo skierowana jest ulga

Ulga na innowacyjnych pracowników skierowana jest do firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania.

Jak działa ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników?

Przedsiębiorca, będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobrane od dochodów z tytułu:

  • stosunku pracy
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub
  • umowy o dzieło,

w przypadku, gdy jego pracownik/usługodawca jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i, którego czas pracy przeznaczony na realizację działalność B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalność B+R wynosi w co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy/wykonania usługi.

Share This Post

Baromètre 2022 de la DRI

Premier baromètre européen de la DRI, ce document vous informe sur les raisons de son succès en Europe et les secteurs concernés.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Wskaźnik Nexus

Kluczowym etapem przy obliczaniu wartości ulgi IP Box jest określenie poziomu wskaźnika NEXUS.Wskaźnik NEXUS jest mnożnikiem korekcyjnym, każdorazowo wyliczanym w oparciu o poniesione koszty związane

Czytaj dalej

Kwalifikowane IP

Z ulgi IP Box może skorzystać przedsiębiorstwo, które wytworzyło, rozwinęło lub ulepszyło w ramach prowadzonej przez siebie działalności B+R następujące rodzaje praw własności intelektualnej: Patent

Czytaj dalej