Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Twoja firma inwestuje w innowacyjne programy lub projekty?

Skorzystaj z ulgi podatkowej na badania i rozwój

Ulga podatkowa na badania i rozwój

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności ponoszą wydatki na badania i rozwój, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga na badania i rozwój umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych).

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R (bez względu na jej wielkość) mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe nawet do 150%.

 

Studium przypadku

Pozycja

Wartość bez ulgi B+R [PLN]

Wartość z ulgą B+R  [PLN]

Wartość z ulgą dla centrów badawczo-rozwojowych [PLN]

Koszty B+R

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

Podstawa opodatkowania

10 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

Odliczenie kosztów kwalifikowanych B+R (100% lub 150%)

Brak

 5 000 000,00

7 500 000,00

Podstawa opodatkowania po odliczeniu ulgi B+R

10 000 000,00

5 000 000,00

2 500 000,00

Stawka podatku

19%

19%

19%

Podatek należny

1 900 000,00

950 000,00

475 000,00

Różnica w opodatkowaniu / korzyści:

950 000,00

1 425 000,00

 

Jakie koszty można odliczyć?

 • Wynagrodzenie personelu B+R
 • Koszty nabycia urządzeń, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
 • Koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej
 • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
 • Koszty uzyskania ochrony własności intelektualnej
 • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne

Wartość dodana dla Twojej firmy

Zapewniamy kompleksowe i bezpieczne wdrożenie ulgi B+R

 • mapujemy procesy B+R;
 • identyfikujemy koszty kwalifikowane;

 • przygotowujemy raporty wdrożeniowe;

 • dajemy rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych i polityce rachunkowej;

 • zabezpieczamy prawo do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej;

 • przygotowujemy formularz CIT/PIT BR
 • kompleksowo wspieramy w przypadku czynności sprawdzających, ewentualnych kontroli i audytów podatkowych związanych z zastosowaniem ulgi;

 • jako że jesteśmy pewni wyników naszego działania, stosujemy metodę „no cure, no pay”, która oznacza, że w razie niezidentyfikowania oszczędności, nie obciążamy Klienta opłatą za nasze usługi.

Nasi eksperci naukowi, finansowi oraz podatkowi przez cały czas pozostają do Twojej dyspozycji

Począwszy od identyfikacji wydatków, aż po wdrożenie naszych zaleceń. Nasi eksperci zadbają o to, aby Twoja firma osiągnęła największe korzyści dzięki opracowanej przez nas metodologii wdrażania ulgi B+R.