Czy Twoja firma realizuje innowacyjne projekty lub rozwija produkty?

Jesteś właścicielem patentu lub programu komputerowego chronionego prawem autorskim?

Wytworzyłeś je, rozwinąłeś lub ulepszyłeś w ramach prowadzenia własnej działalności B+R?

Jeśli tak, możesz skorzystać z bardzo atrakcyjnego rozwiązania podatkowego – ulgi IP Box.

IP Box to ulga podatkowa, która umożliwia przedsiębiorstwu obniżenie stawki podatku CIT/PIT do 5% dla dochodu kwalifikowanego z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

To rozwiązanie podatkowe jest bezpośrednio związane z dyrektywą UE, mającą na celu promowania badań i rozwoju (B+R) w Europie.

Jakie są najważniejsze prawa własności intelektualnej kwalifikujące do IP Box?

 • Patent
 • Autorskie prawo do programu komputerowego
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

Główne cele wprowadzenia rozwiązania IP Box w Polsce

 • utrzymanie i zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności B+R przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców;
 • zachęcenie nowych/potencjalnych przedsiębiorców do podjęcia działalności B+R w Polsce;
 • zmiana modelu gospodarczego na gospodarkę opartą na wiedzy; oraz
 • tworzenie wartościowych miejsc pracy w sektorach innowacyjnych i B+R.

Wartość dodana dla Twojej firmy

Zapewniamy kompleksowe i bezpieczne wdrożenie ulgi IP Box

 • pomagamy w identyfikacji kwalifikowanych IP;
 • przeprowadzamy audyt posiadanej dokumentacji oraz dostosowujemy ją do wymogów ulgi IP Box;
 • wspieramy w zaprowadzeniu prawidłowej ewidencji na potrzeby IP Box;
 • przeprowadzamy odpowiednią kwalifikację dochodów i podział kosztów na potrzeby skorzystania z opodatkowania w ramach IP BOX;
 • zabezpieczamy prawo do skorzystania z ulgi do IP Box poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • przygotowujemy formularz CIT/PIT IP;
 • jesteśmy obecni na każdym etapie procesu, również na etapie czynności sprawdzających czy kontroli;

 

 • jako że jesteśmy pewni wyników naszego działania, stosujemy metodę „no cure, no pay”, która oznacza, że w razie niezidentyfikowania oszczędności, nie obciążamy Klienta opłatą za nasze usługi.

Gwarantujemy bezpieczeństwo oraz wysokie zaangażowanie na każdym etapie procesu.

Dlaczego MoneyOak?

Ulga IP Box jest istotną korzyścią podatkową. Aby uniknąć korekt deklaracji podatkowych i kar w przypadku kontroli, kluczowym jest prawidłowe zastosowanie przepisów prawa podatkowego i ich staranne wdrożenie w praktyce.

Mając dostęp do międzynarodowego know-how, eksperci MoneyOak przeprowadzą Cię przez cały proces, dając Ci gwarancję bezpieczeństwa oraz sukcesu.